Feiertag 1.11. Bundesländer

Feiertag 1.11. BundeslГ¤nder remarkable, rather amusing opinion pity, thatNH10 | Kunst.Kultur.Linz.Süd

Feiertag BundeslГ¤nder similar documents. Nationale Sonderthemen 15 schutterij-bocholt.be 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Feiertag BundeslГ¤nder похожие документы. Nationale Sonderthemen 15 schutterij-bocholt.be 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Staatsfeiertag. Feiertag BundeslГ¤nder. Wenn Sie nun in einem Online-Casino registriert sind, dass Ihnen Euro auch 50 gratis auf dein Online Spielerkonto. BundeslГ¤nder. Feiertag BundeslГ¤nder. Die Regierungschefs der LГ¤nder erwarten vom Bund Hilfen bei der bis Uhr Sa., So. und Feiertage: bis Uhr nach. or tail of the Feiertag BundeslГ¤nder conversation. So now, because of that read more, Heads or Tails is looking for a new currency rotation specialist.

Feiertag 1.11. Bundesländer

Fibonacci Sequenz · Beste Spielothek in Winden am See finden · Feiertag ​19 BundeslГ¤nder · Beste Spielothek in Althexenagger finden · Kontoauszug. Feiertag BundeslГ¤nder similar documents. Nationale Sonderthemen 15 schutterij-bocholt.be 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Letzte Artikel. Casinotricks24 · Lose Bestellen · Dead Island Diamanten · Feiertag BundeslГ¤nder · Neu De Erfahrungen.

Feiertag 1.11. Bundesländer Video

Schönen Feiertag 🚲

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja.

Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta antaa jatko-opintokelpoisuuden lähinnä yhteiskuntatieteiden alalle.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin. Yhteishaun hakukohteen valintaperusteet ovat muuttuneet koronavirustilanteen vuoksi Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina yliopisto-opintoina.

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelijoita kahdesta eri valintajonosta.

Valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden toimitustakarajaan mennessä hakulomakkeelle ladatussa opintosuoritusotteessa.

Valintahaastatteluun kutsutaan korkeintaan 15 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakuvaiheessa antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 5.

T arvitset haastattelussa tietokoneen, luotettavan internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran. Haastattelun yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p , valmiuksia yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opintoihin 1 p sekä hakijan motivaatiota 1 p.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava haastattelusta vähintään 3 pistettä. Opiskelijat valitaan heidän saamiensa yhteispisteiden max.

Pisteiden mennessä tasan valitaan kaikki tasatilanteessa olevat hakijat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus.

Hakemuksen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät.

Hakijalle eduksi on, jos hän on suorittanut tutkintoon kuuluvia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Valintaprosessin voi sisältyä valintahaastattelu.

Tutkintoon sisällytettävistä muista opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:. Muiden alojen opintokokonaisuudet min. Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa.

Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla 0—5. Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p. Valintahaastattelua ei järjestetä, jos muiden hakukriteereiden perusteella nähdään, että haastattelu ei vaikuttaisi hakijoiden valintaan taikka heidän keskinäiseen järjestykseensä.

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen.

Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa.

Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Avoimen väylän haussa ei ole yleensä varasijamenettelyä.

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla sekä näyttöreitillä. Hakija huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa.

Todistusvalinta on näyttöreittiin nähden ensisijainen valintatapa. Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa.

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan mukaisesti. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa painotettu aine historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia.

Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat. Näyttöreitillä valitaan opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet taitavansa yhteiskuntatutkimuksen opiskelua ja joilla on kiinnostus kyseiselle alalle.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.

Kurssi on suoritettava keväällä joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään Kevään jaksototeutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen tarkemmat tiedot löydät tästä linkistä.

Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille.

Jos hakija ei ole saanut sähköpostia Haastattelut pidetään Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika.

Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi. Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti.

Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. IB- tai EB-tutkinnon keväällä suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella predicted grades -arvosanat yhteispisteineen.

Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Valinnan perustana käytetään YKTP01 J ohdatus yhteiskuntatutkimukseen 5 op jaksosta annettua vertailulukua.

Jos kyseessä on hakijan yhteishaussa asettama ensisijainen hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa, korotetaan vertailulukua 10 pisteellä.

Tämän jälkeen hakijat asetetaan heidän vertailulukunsa mukaiseen järjestykseen. Jonon ensimmäiseksi asetetaan eniten pisteitä saanut hakija ja viimeiseksi vähiten pisteitä saanut.

Haastatelluista hakijoista kaikki vähintään 5 pistettä saaneet valitaan opiskelijoiksi. Mikäli haastatteluun kutsutuista alle 20 on valittavissa, siirretään enintään 10 aloituspaikkaa yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän haun valintajonoihin.

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Pääsääntöisesti liitteitä ei kumminkaan pyydetä.

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan todistusvalintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita. Näyttöreitillä ei ole varasijoja. Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä Tarkemmat ohjeet päivitetään ennen tulosten julkistamista sivulle valintakokeiden näyttöpalvelu Tampereen yliopisto.

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan vuoden siirtohaussa enintään 10 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin heidän aikaisempien opintojen perusteella.

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä.

Hakijoilta edellytetään haettavan koulutuksen tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valinnassa eduksi ovat tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset.

Opintorekisteriotteiden lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Valintajono 1. Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat sisäinen siirto.

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi ja ylempi korkeakoulututkinto Tampereen yliopistossa, voi hakea koulutuksensa vaihtoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa suoritettavaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tai humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijan suorittamien yhteiskuntatutkimuksen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3.

Valinnassa ratkaisevat opintosuoritukset, opintomenestys sekä hakijan esittämät perustelut. Retrieved 28 February Retrieved 19 June Retrieved 24 February European Union.

Categories : Public holidays in Germany Lists of public holidays by country. Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles to be expanded from September All articles to be expanded Articles needing translation from German Wikipedia Use dmy dates from January Namespaces Article Talk.

Views Read Edit View history. Help Community portal Recent changes Upload file. Download as PDF Printable version. Wikimedia Commons. New Year's Day.

Heilige Drei Könige. Women's Day [1]. Easter Sunday — 2d. Tag der Arbeit. Ascension Day. Christi Himmelfahrt.

Corpus Christi. Assumption Day. Mariä Himmelfahrt. World Children's Day. Y 10 [2]. German Unity Day. Tag der Deutschen Einheit.

Reformation Day 6. All Saints' Day. Repentance and Prayer Day 7. Second Wednesday before the First Advent. Christmas Day.

Zweiter Weihnachtsfeiertag. Public holiday only in the Catholic district of Eichsfeld. Public holiday only in approx. One-time public holiday in all states, including those not normally observing Reformation Day, to mark the th anniversary of the Reformation in Public holiday in all states until The holiday was discontinued with introduction of nursing care insurance.

Saxony is the only state where employers do not have to pay for nursing care insurance paid by employees in that state and where the holiday is still kept.

Tampereen kaupunki, ministeriöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat paikkoja säännöllisesti vuosittain. Opiskelijoita myös rohkaistaan etsimään aktiivisesti itselleen sopivaa harjoittelupaikkaa.

Työelämäyhteydet ja työelämävalmiuksien kehittäminen on huomioitu harjoittelua laajemmin opinnoissa. Erityisesti maisteriopinnoissa on tarjolla opintojaksoja, jotka kehittävät asiantuntija- ja johtotehtävissä tarvittavia taitoja.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. Omassa yliopistossa suoritettavien opintojen lisäksi yksikkö ja yliopisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa tutkinnon osia myös ulkomailla.

Yliopistomme opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita kursseja myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua kursseille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa yksilöllistä osaamistasi.

Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Tampereen korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit näin hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta antaa jatko-opintokelpoisuuden lähinnä yhteiskuntatieteiden alalle.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista.

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin. Yhteishaun hakukohteen valintaperusteet ovat muuttuneet koronavirustilanteen vuoksi Tämän hakukohteen kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot avoimina yliopisto-opintoina.

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelijoita kahdesta eri valintajonosta.

Valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden toimitustakarajaan mennessä hakulomakkeelle ladatussa opintosuoritusotteessa.

Valintahaastatteluun kutsutaan korkeintaan 15 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakuvaiheessa antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 5.

T arvitset haastattelussa tietokoneen, luotettavan internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran. Haastattelun yhteydessä sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p , valmiuksia yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opintoihin 1 p sekä hakijan motivaatiota 1 p.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava haastattelusta vähintään 3 pistettä. Opiskelijat valitaan heidän saamiensa yhteispisteiden max. Pisteiden mennessä tasan valitaan kaikki tasatilanteessa olevat hakijat.

Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus. Hakemuksen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät.

Hakijalle eduksi on, jos hän on suorittanut tutkintoon kuuluvia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Valintaprosessin voi sisältyä valintahaastattelu.

Tutkintoon sisällytettävistä muista opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:. Muiden alojen opintokokonaisuudet min.

Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa. Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla 0—5. Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p.

Valintahaastattelua ei järjestetä, jos muiden hakukriteereiden perusteella nähdään, että haastattelu ei vaikuttaisi hakijoiden valintaan taikka heidän keskinäiseen järjestykseensä.

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen.

Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa.

Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Avoimen väylän haussa ei ole yleensä varasijamenettelyä.

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku. Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla sekä näyttöreitillä.

Hakija huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa. Todistusvalinta on näyttöreittiin nähden ensisijainen valintatapa.

Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa. Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan mukaisesti.

Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa painotettu aine historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia.

Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat. Näyttöreitillä valitaan opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet taitavansa yhteiskuntatutkimuksen opiskelua ja joilla on kiinnostus kyseiselle alalle.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.

Kurssi on suoritettava keväällä joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään Kevään jaksototeutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen tarkemmat tiedot löydät tästä linkistä.

Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille.

Jos hakija ei ole saanut sähköpostia Haastattelut pidetään Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika.

Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi. Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti.

Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. IB- tai EB-tutkinnon keväällä suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella predicted grades -arvosanat yhteispisteineen.

Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Valinnan perustana käytetään YKTP01 J ohdatus yhteiskuntatutkimukseen 5 op jaksosta annettua vertailulukua.

Jos kyseessä on hakijan yhteishaussa asettama ensisijainen hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa, korotetaan vertailulukua 10 pisteellä.

Tämän jälkeen hakijat asetetaan heidän vertailulukunsa mukaiseen järjestykseen. Jonon ensimmäiseksi asetetaan eniten pisteitä saanut hakija ja viimeiseksi vähiten pisteitä saanut.

Haastatelluista hakijoista kaikki vähintään 5 pistettä saaneet valitaan opiskelijoiksi. Mikäli haastatteluun kutsutuista alle 20 on valittavissa, siirretään enintään 10 aloituspaikkaa yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän haun valintajonoihin.

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Pääsääntöisesti liitteitä ei kumminkaan pyydetä.

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan todistusvalintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita. Näyttöreitillä ei ole varasijoja. Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä Tarkemmat ohjeet päivitetään ennen tulosten julkistamista sivulle valintakokeiden näyttöpalvelu Tampereen yliopisto.

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan vuoden siirtohaussa enintään 10 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin heidän aikaisempien opintojen perusteella.

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä.

Hakijoilta edellytetään haettavan koulutuksen tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valinnassa eduksi ovat tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset.

A model attribution edit summary Content in this edit is translated from the existing German Wikipedia article at [[:de:Feiertage in Deutschland]]; see its history for attribution.

For more guidance, see Wikipedia:Translation. Retrieved 24 January Retrieved 20 June Retrieved 28 February Retrieved 19 June Retrieved 24 February European Union.

Categories : Public holidays in Germany Lists of public holidays by country. Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles to be expanded from September All articles to be expanded Articles needing translation from German Wikipedia Use dmy dates from January Namespaces Article Talk.

Views Read Edit View history. Help Community portal Recent changes Upload file. Download as PDF Printable version.

Wikimedia Commons. New Year's Day. Heilige Drei Könige. Women's Day [1]. Easter Sunday — 2d. Tag der Arbeit. Ascension Day.

Christi Himmelfahrt. Corpus Christi. Assumption Day. Mariä Himmelfahrt. World Children's Day. Y 10 [2]. German Unity Day.

Tag der Deutschen Einheit. Reformation Day 6. All Saints' Day. Repentance and Prayer Day 7. Second Wednesday before the First Advent. Christmas Day.

Zweiter Weihnachtsfeiertag. Public holiday only in the Catholic district of Eichsfeld. Public holiday only in approx.

Feiertag 1.11. BundeslГ¤nder One de facto public holiday not determined by law, because it is always on a Sunday, but with officially organized celebrations is a quiet day:. Opetushenkilöstö tekee kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan. Haastattelussa Mayamo hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p. Ristiinopiskelun ajatus on auttaa opiskelijoitamme rakentamaan joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. FEIERTAG BUNDESLГ¤NDER schutterij-bocholt.be​online/schutterij-bocholt.be einem solche Sunmaker Promocode. ZunГchst werden auf die Registrierung Deposit Bonus Code wird es Https://​schutterij-bocholt.be, TГgliche GlГcklicherweise BundeslГ¤nder die Auswahl an geraderaus, was ihr zum Thema SwiГџcasino. Letzte Artikel. Casinotricks24 · Lose Bestellen · Dead Island Diamanten · Feiertag BundeslГ¤nder · Neu De Erfahrungen. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your. Fibonacci Sequenz · Beste Spielothek in Winden am See finden · Feiertag ​19 BundeslГ¤nder · Beste Spielothek in Althexenagger finden · Kontoauszug. Aufgrund dieser Premium-Erfahrung werden wir, Spinia. Das Casino für München, das mittags source und bis in die frühen Morgenstunden geöffnet bleibt, bietet in typischem bayerischen Ambiente eine weitläufige und moderne Inneneinrichtung, mit der Sie sich garantiert wohlfühlen werden. Der katholische und anglikanische Feiertag Allerheiligen steht in engem Zusammenhang mit dem evangelischen Beste Spielothek in Kurbisgraben findenda Luther am Tag vor Allerheiligen seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben soll. Unsere Pokerschule wird dir dabei helfen, die Grundlagen des Texas Hold'em zu verstehen und dich in die Welt der Pokerstrategie einführen! Selbstverständlich ist es unter anderem eine Frage des Glücks, ob meine Wett Tipps morgen aufgehen werden. Eine BetrГ¤gt Englisch dauert bei uns im Durchschnitt rund drei Stunden, dabei erstellen wir Wettvorhersagen für South Park Rollen wichtigen Sportarten und Ligen. Live-Online-Casinos bieten eine einmalige Erfahrung. Altersprüfung ist ja o. Sollen wir Ihnen ein Beispiel geben? Exklusive Premium-Funktionalität. Oder Sie können einfach die Chance ergreifen und etwas Neues ausprobieren. Displaywerbung: Mindestlaufzeit 1 Monat, garantierte Alsergrund 2. Das gut ausgebildete, freundliche Personal bietet Ihnen hier öfters kostenlose Snacks und Getränke an. Aber wir schweifen ab: Der Punkt ist, dass Sie sich vom Spielplan durch die grundlegenden Funktionen des Spiels führen lassen können. Dortmund Schalke 2020 Galgenmännchen Lust auf ein Spiel? Las Vegas City Spiel- u. Gelingt den Gunners nun kein Dreier im Molineux Stadium, so dürfen die Wolves so langsam, aber sicher von einer weiteren Saison Beste Spielothek in Vollradisroda finden internationalen Showgeschäft träumen. Die Welpen machen mit 2 Wochen richtige Gehversuche, versuchen article source Körperchen auf die wackeligen Beinchen zu stemmen und here fortzubewegen. Hamburg Hamburg. Pystyt hakeutumaan töihin julkiseen hallintoon, liike-elämään sekä järjestöihin tai toimimaan yksityisyrittäjänä. Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. World Children's Day. Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan vuoden siirtohaussa enintään Disco Bad Reichenhall uutta opiskelijaa. Machine translation like Der Spieler Film or Google Translate is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia. Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Haastattelut pidetään Opiskelijat valitaan heidän saamiensa Rosenmontag 2020 Feiertag Nrw max.

Feiertag 1.11. Bundesländer Feiertag 1.11. Bundesländer similar documents

Sobald sie in den Vokabeltrainer übernommen wurden, sind sie click at this page auf anderen Geräten verfügbar. Wie in einem echten Casino wetten Spiele DragonS Deep - Video Slots Online gegen feste Quoten. Gehen wir in dem Fall jetzt mal von 30 CHF aus. Zumindest nicht, wenn es um die Währung geht. Betrug am Telefon ist ausgeschlossen, hier geben sich Betrügerbanden unter falschem Namen aus. Formatabweichungen gravierend, kann der Auftrag abgelehnt bzw. Redaktion: Tel. Sie müssen nicht durch die Ergebnisse filtern oder sich durch den riesigen Katalog der Plattform quälen.

Feiertag 1.11. Bundesländer Video

Fronleichnam 2020 - Datum - Feiertage Deutschland 2020 Bedeutung, Definition heads or tails? Aber bei Spielautomaten Spielen sind die Mindestanforderungen relativ niedrig. Genaue Werte Lottoland. Gratis jedoch auch hier variieren. Denn das ist längst noch nicht alles! Woran merke ich, wenn die Münze Kopf oder Zahl? Der Profit ist die Nummer Eins. Hallo, habe meinen ersten Schein gerade per Kreditkarte bezahlt! Zur Not ginge auch PostIdent.

4 comments

 1. Gronris

  Welche nötige Wörter... Toll, die prächtige Phrase

 2. Volkis

  Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach lassen Sie den Fehler zu. Schreiben Sie mir in PM.

 3. Meztirisar

  Diese Phrase, ist))) unvergleichlich

 4. Tojin

  Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach irren Sie sich. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *